B4yi dah keluar separuh, nuurse sibuk nak IC istri hingga anak meni.nggaIdunia

KeIahiran zur!at merupakan satu perkara yang sangat dinantikan oleh pasangan suami isteri. Namun begitu, menempuh pr0ses kelahiran bukanlah sesuatu yang mudah kerana melibatkan ris!ko ny4wa Anak serta sang ibu.

B4yi dah keIuar separuh

Menerusi satu perkongsian yang dibuat oleh seorang pengguna Facebook dikenali sebagai Kelana Jagat, dia telah berkongsi satu c0retan duka dimana baru sahaja kehiIangan seorang putera berpunca daripada sistem h0spital yang begitu merum!tkan.

Soalan pertama bukan pasal kandvngan tapi IC

“Ah susahlah kalau macam ni.”

Kelana Jagat memberitahu bahawa staf yang bertugas di kaunter sebolehnya meminta dia pulang ke rumah untuk mengambil segala d0kumen peribadi isteri sedangkan isterinya dalam kesak!tan.

Dia juga mendapat layanan tidak wajar daripada staf yang bertugas dan menerima keIuhan daripada staf di kaunter perdaftaran.

Diminta untuk pergi ke h0spital lain sahaja

Lambat terima raw4tan

Ak!bat daripada lambat menerima raw@tan, b4yi kepada pengguna Facebook itu mengaIami kebiruan yang ser!us dari pus@t hingga ke hujung kaaki.

Selepas menerima raw4tan, d0kt0r yang bertugas memaklumkan anaknya mengaIami pendar4han krit!kal dikepaIa dan sudah berada di tahap 2 semasa hari pertama lagi.

Anak men!nggaI dunia

Selepas berju@ng disebabkan komplikasi yang berIaku, b4yi tersebut disahkan men!nggal duniia pada petang semalam diseb@bkan pendar4han dalam 0tak pada tahap empat. Jen4zah b4yi tersebut turut sudah selamat dikebum!kan.

TerIampau ikut sistem hingga ny4wa meIayang

SusuIan daripada perkongsian tersebut, rata-rata warganet ber@sa seb4k dengan kisah yang dilalui oleh pasangan suami isteri ini. Apa yang lebih menyed!hkan adalah kelewatan dalam menerima pertolongan ketika isterinya hendak bers4lin hanya diseb@bkan masalah d0kumen telah menyeb@bkan dia kehiIangan b4yi lelakinya yang baru sahaja meninggaI duniia.

Semoga Allah berikan keku4tan

Staf takde toIeransi langsung

Sumber : Kelana Jagat

Via OMM

Continue ReadingUS
Advertisement